Liên hệ

Liên lạc với chúng tôi về bất cứ điều gì liên quan đến công ty hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để liên hệ với bạn càng sớm càng tốt.

BHT VIETNAM
Thôn Triền, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức
Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Zipcode : 152920
(+84) 985-786-368
info@bhtvn.com
Google Maps