BHT VIETNAM Phiên bản hệ thống 14.0

Thông tin về BHT VIETNAM instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Website Date-Of-Birth On Signup Form
Add a mandatory field for users to share their date of birth during the sign up.
SO & PO Multi Product Selection
Sale order and Purchase order Multiple Product Selection
Odoo 14 Accounting
Accounting Reports, Asset Management and Account Budget For Odoo14 Community Edition
Website Extra Order Line
Add an extra line on Website Sales Order, this module is used by other modules like loyalty module, etc.
odoo 14,13 Customize OEM(Boost, Data reset)
1 click customize odoo, reset data. For quick develop. Set brand, boost, reset data, debug. Language Switcher. Easy Delete data.reset account chart. customize my odoo.
CRM Claim Management
This plugin helps to manage after sales services as claim management
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Điểm bán lẻ
Giao diện PoS thân thiện cho cửa hàng và quán ăn
Dự án
Organize and plan your projects
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Sản xuất
Lệnh sản xuất & Định mức
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Ngày nghỉ
Phân bổ Nghỉ phép và theo dõi yêu cầu Nghỉ phép
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Asterisk Common (connector)
Click2dial, set callerid name and more...
Import Chart of Accounts from CSV or Excel File
This apps helps to import chart of accounts using CSV or Excel file
Project Template
This apps helps to make project as template and make new project from the Template
Bureaucrat Helpdesk Lite
Help desk
Service Desk
Process addon for the Website Service Desk application.
Generic Request
Incident management and helpdesk system - logging, recording, tracking, addressing, handling and archiving issues that occur in daily routine.
Generic Tag
Generic tag management.
Open HRMS Branch Transfer
Employee transfer between branches
Open HRMS - HR Dashboard
Open HRMS - HR Dashboard
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Odoo Web Login Screen
The new configurable Odoo Web Login Screen
Open HRMS Core
Open HRMS Suit: It brings all Open HRMS modules
Mail Messages Easy. Show all messages, Show sent messages, Reply to message, Edit message, Forward message, Quote message, Move message Email client style for messages views and more
Read and manage all Odoo messages in one place!
Mail Messages Draft. Save Message as Draft, Edit Message Drafts, Send Message from Draft Message
Adds draft messages support to free 'Mail Messages Easy' app
Row Number in tree/list view
Show row number in tree/list view.
Sale Discount on Total Amount
Discount on Total in Sale and Invoice With Discount Limit and Approval
Sale Order Automation
Enable auto sale workflow with sale order confirmation. Include operations like Auto Create Invoice, Auto Validate Invoice and Auto Transfer Delivery Order.
Popup Message
Create Success, warnings, alert message box wizard,success popup message app, alert popup module, email popup module odoo
Website Show Password
view password at login and signup page.
eLearning
Manage and publish an eLearning platform
Các sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Đội phương tiện
Quản lý phương tiện của bạn và theo dõi chi phí vận hành
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Sửa chữa
Sửa các sản phẩm bị hư hoặc hỏng
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
SMS Marketing
Design, send and track SMS
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A
Quản lý Kỹ năng
Manage skills, knowledge and resumé of your employees
Bữa ăn
Hỗ trợ kiểm soát bữa ăn dành cho nhân viên của bạn
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Odoo Payments by Adyen Payment Acquirer
Payment Acquirer: Odoo Payments by Adyen
Hợp đồng lao động
Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Adyen
NCC dịch vụ Thanh toán: Adyen Implementation
Alipay Payment Acquirer
Payment Acquirer: Alipay Implementation
Authorize.Net Payment Acquirer
NCC dịch vụ Thanh toán: Authorize.net Implementation
Buckaroo Payment Acquirer
NCC dịch vụ Thanh toán: Buckaroo Implementation
Ingenico Payment Acquirer
Payment Acquirer: Ingenico Implementation
Cổng thanh toán Paypal
NCC dịch vụ Thanh toán: Paypal Implementation
PayuLatam Payment Acquirer
Payment Acquirer: PayuLatam Implementation
NCC dịch vụ Thanh toán PayuMoney
NCC dịch vụ Thanh toán: PayuMoney Implementation
Stripe Payment Acquirer
NCC dịch vụ Thanh toán: Stripe Implementation
Worldline SIPS